Profile

Join date: Jul 6, 2022

About

เนื้อเพลง ซ้ำซ้ำ - หนอยแน่ Noinae และก็เป็นอีกหนึ่งครั้ง กับความรักที่จากไป ผ่านเข้ามาไม่นานลาลับหาย เป็นอีกครั้งที่มีหวัง เกิดความหวังแล้วดับไป ดังดอกไม้ไม่ทันบานก็ตาย ผ่านมานานเท่าไร ยังไม่เจอ กับความรักที่คงอยู่ เจ็บมาแล้วกี่ครั้ง วนและเวียน อยู่อย่างนี้ไป จะต้องตายซ้ำเกิดซ้ำ วนอีกกี่สิบหน ถึงจะเจอะกับใคร หนึ่งคนนั้น กับรักจริงๆ จากใจ จะต้องมีหวังหมดหวัง วนไปอีกนานไหม ใครกำหนดชะตาเหมือนตั้งใจ ให้ติดอยู่ในฝันร้ายเดิมๆ ทุกคืน เนื้อเพลง บอกกับใจอย่าหมดหวัง ยังตามหาและเฝ้ารอ จะต้องมีสักวันเจอรักแท้ แต่ความจริงที่เป็นนั้น ทำให้ฉันยิ่งอ่อนแอ เนื้อเพลง มีแต่รักที่ทำร้ายเจียนตาย ผ่านมานานเท่าไร ยังไม่เจอ กับความรักที่คงอยู่ เจ็บมาแล้วกี่ครั้ง วนและเวียน อยู่อย่างนี้ไป จะต้องตายซ้ำเกิดซ้ำ วนอีกกี่สิบหน ถึงจะเจอะกับใคร หนึ่งคนนั้น กับรักจริงๆ จากใจ จะต้องมีหวังหมดหวัง วนไปอีกนานไหม ใครกำหนดชะตาเหมือนตั้งใจ ให้ติดอยู่ในฝันร้ายเดิมๆ ทุกคืน จะต้องตายซ้ำเกิดซ้ำ วนอีกกี่สิบหน ถึงจะเจอะกับใคร หนึ่งคนนั้น กับรักจริงๆ จากใจ จะต้องมีหวังหมดหวัง วนไปอีกนานไหม ใครกำหนดชะตาเหมือนตั้งใจ ให้ติดอยู่ในฝันร้ายเดิมๆ ทุกคืน

เนื้อเพลง บอกกับใจอย่าหมดหวัง

More actions